חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה כרך א’

ENGLISH BUTTONקובץ מחקרים
כרך א’, 2007

עורכים: יוסף פטריך, דוד עמית

תוכן עניינים


  5   ברכת המכון לארכיאולוגיה אנה בלפר-כהן
  6  ברכת מרחב ירושלים יוחנן (ג’ון) זליגמן                                                                                                 7   בפתח הקובץ העורכים
10  במרחב ירושלים 2007-2006 יוחנן (ג’ון) זליגמן  
     

ירושלים בימי הבית השני 

19   מבנה מידות משלהי ימי בית שני – האומנם אחד מ’ארמונות’ מלכי חדיב?
       דורון בן עמי ויאנה צ’חנוביץ
25   חשיפתה מחדש של תעלת הניקוז המרכזית מימי הבית השני בעמק הטירופיון
      רוני רייך ואלי שוקרון                                                                                                     
 33  חידושים בחפירות הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים
    הלל גבע                                                                                                                                           41    במה נשתנה מקדש הורדוס ממקדש החשמונאים? עיון בסוגיית ‘בית הכלים’ ו’בית הכיור’ שבמגילת המקדש
        יוסי פטריך

העיר ופרווריה בין המרידות
57    יישוב יהודי באורינה בין שתי המרידות
        רחל בר נתן ודבי סקלר-פרנס
65    המטבעות מהחפירות בשועפאט (גבעת שאול): סיכום ראשוני
        גבריאלה ביכובסקי
5*   Early Roman Glass Vessels from Judea – Locally Produced Glass? Preliminary Report
        Natalya Katsnelson
12* The administrative background to the new settlement recently discovered near Giv’at Shaul, Ramallah-Shu’afat road     
        Hannah M. Cotton
19*  Epigraphical remains from the period between the two revolts
        Jonathan J. Price

חידושים באיליה קפיטולינה
75  הקרדו המזרחי של ירושלים הרומית וגלגוליו המאוחרים לאור החפירות ברחבת הכותל המערבי
       
שלומית וקסלר-בדולח, אלכסנדר און, בריז’יט אונונה ומרים אבישר

85  חלון לאיליה קפיטולינה בחפירות מנהרות הכותל
       אלכסנדר און ואבי סלומון
94  פסל נשר עם מדליון מונוגרמה שנמצא בהר הבית
       ראובן פרץ   

   הר ציון וצפונותיו
101  “היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים” (תהלים נא: כ). חשיפתה של “חומת אבדוקיה” סביב הר ציון, ותאריך הקמתה
       יחיאל זלינגר
29*  Suggested Identifications for “Bethso” and the “Gate of Essenes” in the Light of Magen Broshi’s Excavations on Mount Zion
       Shimon Gibson
108  הר ציון בשלהי התקופה הממלוכית בעיני ציירים צליינים
       מוטי לוי   
                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 116  הדגם הווירטואלי של המבנים האומיים שלרגלי הר הבית וסביבתם: הפרשנות הארכיאולוגית וההיסטורית
       יובל ברוך, ליסה מרי שניידר וליאת אייזנקוט

 סקירות קצרות
133  לזיהויו של סוק אל-פח’ר תאופיק דעאדלה                                                                                                                                                                135  ארכיאולוגיה מודרנית בכיכר צה”ל, ירושלים אנט נגר
137  מחצבה מימי הבית השני ברמת שלמה אירנה זילברבוד
139  בית הכרם יעקב ביליג
140  שדה קבורה מתקופות הברונזה הביניימית והתיכונה בבית וגן יניר מילבסקי, צבי גרינהוט, נוהא אגא, יוסי נגר, וליאורה קולסקה הורוביץ      
                                               142  ח’ אום טובא אנה איירין-רוז
143  ח’ כיך, רמת בית שמש אלנה קוגן זהבי

Comments are closed