New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region Vol. VIII חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה כרך ח’ 2014

פתיחת הכנס השמיני 

ברכות

הענקת פרס דוד עמית למחקר ארכיאולוגי לשנת תשע”ה

סקירה שנתית של פעילות מרחב ירושלים של רשות העתיקות

הרצאת פתיח — יורם צפריר: ירושלים הביזנטית  שאלות במחקר

מושב ראשון: ירושלים של עופרת, כסף וזהב
יו”ר: זאב וייס
גיל גמבש: יחסה של רומא ליהודה וירושלים לאחר חורבן הבית לאור הממצא הנומיסמטי
גבריאלה ביכובסקי: האם הוטבעו מטבעות זהב בירושלים? ההפתעה של מטמון חניון גבעתי
רוברט קול: ממר סבא לבית וגן — בולה נדירה של מנזר מר סבא מהתקופה הפרנקית
מגיב: ישראל שצמן

מושב שני חלק א’: זהות במעבר
‘יו”ר: שלמה בונימוביץ
אמיר גולני: מכפר לעיר? היישוב הפרוטו–היסטורי באשתאול
צבי לדרמן: כנענים, “שְפֵלתִָיים” ואלה שיהיו יהודאים —דינמיקה חברתית/תרבותית בין הר ושפלה, בין תקופת הברונזה לתקופת הברזל
יאנה צ’חנובץ: “עניין של אמונה” — בין איליה לאגיה

מושב שני: זהות במעבר
‘יו”ר: שלמה בונימוביץ
גדעון אבני: מפוליס למדינה? על זהות ומרחב עירוני בירושלים במאות ז’-י”א לסה”נ

מגיב: דורון בר 

מושב מיוחד 
רינה אבנר ואבנר אקר: כתובת מונומנטלית חדשה-ישנה מירושלים לכבוד הקיסר הדריאנוס

מושב שלישי: ירושלים ושפלת יהודה בתקופה הפרסית וההלניסטית
יו”ר: עמוס קלונר
עמיחי מזר: מצודה מן המאה הד’ לפסה”נ בחורבת ערש שממערב לירושלים
אלנה קוגן-זהבי: היישוב הכפרי בשפלת יהודה בתקופה הפרסית ובתקופה ההלניסטית הקדומה, לאור חפירות רמת בית שמש
עודד ליפשיץ: יהודה ב”מאה השלישית הארוכה” —מבט ארכיאולוגי
(אבנר אקר: עותק נוסף של צו סלווקוס הד’ ממרשה (כתובת הליודורוס/אולימפיודורוס

מושב שלישי: ירושלים ושפלת יהודה בתקופה הפרסית וההלניסטית

מגיבה: סילביה הוניגמן

מושב רביעי חלק א’: העיר וההר — סביבות הר הבית
יו”ר: עוזי דהרי
?ישראל פינקלשטיין: התל על ההר — פתרון לבעיית מיקומה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל
יובל ברוך: הובלת בעלי חיים אל הר הבית ההרודיאני והשערים הסמוכים לפינתו הדרומית-מזרחית
מגיב: נדב נאמן

מושב רביעי חלק ב’: העיר וההר — סביבות הר הבית
יו”ר: עוזי דהרי
שלומית וקסלר-בדולח: סביבות הר הבית בין חורבן שנת 70 למפת מידבא: העדות הארכיאולוגית מדרום-מזרח העיר
חיים ברבה:מי, למה ומתי? —נסיבות הקמתו של שער המוגרבים לאור החפירות החדשות
מגיב: נדב נאמן

Comments are closed