עדכון לשנת הלימודים 2012 - 2013  
אוניברסיטאות משתתפות
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון
 
נציגי האוניברסיטאות המשתתפות
יורם כהן  (אוניברסיטת תל-אביב, מתאם התוכנית)
נתן וסרמן  (האוניברסיטה העברית, לימודי תרבויות כתב היתדות)
אורלי גולדווסר  (האוניברסיטה העברית, לימודי אגיפטולוגיה)
דבורה סוויני  (אוניברסיטת תל-אביב, לימודי אגיפטולוגיה)
קתלין אברהם  (אוניברסיטת בר-אילן)
מאיר מלול  (אוניברסיטת חיפה, לימודי תרבויות כתב היתדות)
נילי שופק  (אוניברסיטת חיפה, לימודי אגיפטולוגיה)
ויקטור אביגדור הורוביץ  (אוניברסיטת בן-גוריון)